Дуу чимээний бохирдлыг бууруулах технологи, арга зүйн удирдамж

Энэхүү хотын стандартыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт дуу чимээний бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө.

Татаж авах