Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 2024 оныг “Тохижилт-Бүтээн байгуулалтын жил” болгон зарлалаа. Тодруулбал, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн  2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах, түгжрэл, агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах, Улаанбаатар хотод мөрдөх стандарт, дүрэм, журмыг шинэчлэх, дэд төвүүдэд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, дэд бүтэц, тохижилтын төсөл, хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлж, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор 2024 оныг “Тохижилт-Бүтээн байгуулалтын жил” болгон зарлав.

Үүний хүрээнд хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийг Хариуцлагын гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө тусгаж, шинэлэг шийдэл, инновац, технологи шингээн, стандартад нийцүүлэн тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх юм.

“Тохижилт-Бүтээн байгуулалтын жил”-д хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын саналыг тусган боловсруулна. Түүнчлэн Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад өөрт хамаарах барилга байгууламжийн орчны тохижилтыг стандартад нийцүүлэн сайжруулах, ногоон байгууламж бий болгохыг уриалж байна.

НЗДТГ-ЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС